Sponsors

Graag iets doen voor mensen met een beperking, ouderen, uitkeringsgerechtigden, vluchtelingen?

Wil je als bedrijf graag Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen?
Wordt sponsor en kom samenwerken met ons.

Wij worden gesteund door:

Giften en donaties zijn welkom op: NL58 RABO 0313 8727 75 t.n.v Stichting De Molenenk

Wil je meehelpen om onze plannen te realiseren? Doe mee!
Sponsors kunnen ons helpen om zoveel mogelijk aanpassingen op het terrein te realiseren voor mensen met een beperking.
Helemaal achterin het terrein willen we een eigen ingang realiseren met daarnaast een theetuin op een mooi terras. We staan dan in direct contact met het park en al zijn bezoekers, zodat iedereen bij ons langs kan komen. Op dat terras komt een verkoopkraampje, gezellige zitjes, hangmatten voor mensen met en zonder beperking die even willen uitrusten en drie tunnelkassen. We kunnen dan bij regen en/of kou lekker binnen tuinieren. Ook toegankelijk voor rolstoelers.

Er is een stuk terrein dat Het Groenbedrijf alleen in de winter gebruikt. We willen hier naast de betonpaden tafels plaatsen met teeltbakken erop. Hierin komen dan kruiden, theekruiden, stekjes en kunnen we kleine groenten telen. Mensen met een rolstoel, stoel of staand kunnen hier 'tuinieren aan tafel'. Lekker op hoogte en zonder dat de konijnen erbij kunnen. 😉 In de herfst kunnen we deze tafels makkelijk verplaatsen naar terras, kas of akker en komt het terrein weer beschikbaar voor Het Groenbedrijf.

Aan de achterkant van dit stuk terrein komt een fruithaag van laagstamfruitbomen en intussen staan er ook bijenkasten.

Verder hebben we met NL Doet een beginnetje gemaakt met de fruitstruikentuin. De hoeveelheid en de diepte van het kweekgras viel nogal tegen. Intussen is de graafmachine er overheen geweest, hebben we de kweek zoveel mogelijk verwijderd en is het voorlopig afgedekt met zwart plastic. In het najaar hopen we de fruitstruiken naar dit terrein te verplaatsen.

Verder hebben we een aantal basisvoorzieningen nodig; een gehandicaptentoilet en gewone toiletten op het terrein, een rolstoel toegankelijke bouwkeet als kantine en een werkplaatsje plus een opslagcontainer.