Stichting

De stichting is 20 oktober 2016 officieel opgericht.

Bestuur

  • Voorzitter: Dhr. Lammert Smit, wonende te Epe.
  • Secretaris: Mw. Saskia E.C. Hendrickx, wonende te Apeldoorn.
  • Penningmeester: Dhr. J.W. Eppo Gutteling, wonende te Apeldoorn.

Beloningsbeleid
Bestuurders krijgen voor hun bestuursfunctie geen vergoeding.

Doelstellingen

  • Het bevorderen van participatie, werkervaring en scholing voor mensen met een beperking, vluchtelingen, uitkeringsgerechtigden, ouderen, vrijwilligers en buurtbewoners, door middel van dagbesteding, re-integratie en vrijwilligerswerk.
  • mensen weer in contact brengen met de productie van voedsel, gezond eten, natuur, dieren en milieu.
  • ontmoetingsplek zijn voor Deventer en wijkvoorziening voor met name de wijken Borgele Platvoet, Keizerslanden, Voorstad en Zandweerd.
  • het bestrijden van armoede, het geven van aandacht aan leefstijlverandering en het bevorderen van zelfrealisatie bij de doelgroepen.
  • het behoud van de agro-biodiversiteit door het kweken en de verkoop van groenten, fruit, kruiden, bloemen, planten, paddenstoelen, biomassa, etc. met gebruik van biologisch uitgangsmateriaal en biologische mest en zonder gebruik te maken van kunstmest en chemische bestrijdingsmiddelen.
  • eventueel het houden van landbouwhuisdieren of recreatiedieren.
  • en verder alles wat met bovenstaande doelstellingen rechtstreeks of zijdelings verband houdt of bevorderend kan zijn, alles in de ruimste zin van het woord.

De stichting tracht dit doel te bereiken door:
het initiëren en exploiteren van één of meer tuinderijen waar zorg (maatwerk, ontmoetingsplek en wijkvoorziening) geboden wordt in combinatie met educatieve en recreatieve activiteiten en zo mogelijk met een winkel(tje /kraampje) en/of horeca gelegenheid.

 

Gegevens

Locatie zorgtuin De Molenenk:
Overstichtlaan 1
7414 AP Deventer
(op het terrein van Het Groenbedrijf)

Telefoon : 06 - 28298243
Website  : www.demolenenk.nl
E-mail     : info@demolenenk.nl

Postadres Stichting De Molenenk:
Hanzeweg 19
7418AV Deventer

KvK   : 67115330
RSIN : 856837544

Giften en donaties:
NL58 RABO 0313 8727 75

 

Plannen:
Helemaal achterin het terrein willen we een eigen ingang realiseren met daarnaast een theetuin op een mooi terras. We staan dan in direct contact met het park en al zijn bezoekers, zodat iedereen bij ons langs kan komen. Op dat terras komt een verkoopkraampje, gezellige zitjes, hangmatten voor mensen met en zonder beperking die even willen uitrusten en drie tunnelkassen. We kunnen dan bij regen en/of kou lekker binnen tuinieren. Ook toegankelijk voor rolstoelers.

Er is een stuk terrein dat Het Groenbedrijf alleen in de winter gebruikt. We willen hier naast de betonpaden tafels plaatsen met teeltbakken erop. Hierin komen dan kruiden, theekruiden, stekjes en kunnen we kleine groenten telen. Mensen met een rolstoel, stoel of staand kunnen hier 'tuinieren aan tafel'. Lekker op hoogte en zonder dat de konijnen erbij kunnen 😉 In de herfst kunnen we deze tafels makkelijk verplaatsen naar terras, kas of akker en komt het terrein weer beschikbaar voor Het Groenbedrijf.

Aan de achterkant van dit stuk terrein komt een fruithaag van laagstamfruitbomen en intussen staan er ook bijenkasten.

Met NL Doet hebben we een beginnetje gemaakt met de fruitstruikentuin. De hoeveelheid en de diepte van het kweekgras viel nogal tegen. Intussen is de graafmachine er overheen geweest, hebben we de kweek zoveel mogelijk verwijderd en is het voorlopig afgedekt met zwart plastic. In het najaar hopen we de fruitstruiken naar dit terrein te verplaatsen.

Verder hebben we een aantal basisvoorzieningen nodig; een gehandicaptentoilet en gewone toiletten op het terrein, een rolstoel toegankelijke bouwkeet als kantine en een werkplaatsje plus een opslagcontainer.