Zorgtuin

Zorg
Een zorgtuin betekent dat je hier met dagbesteding (Zorg In Natura) of een PGB terecht kunt.

 • Via instellingen met eigen begeleiding waarmee we een overeenkomst of onderaannemer schap aangaan.
 • Of we zorgen zelf voor professionele begeleiding.

Daarnaast is het de ideale plek om te re-integreren en werkritme op te doen en op die manier te participeren via een
re-integratietraject. Als je dagbesteding, re-integratie, etc. nodig hebt, kun je niet terecht als vrijwilliger.

Ieder zijn eigen talent
Zorgtuin De Molenenk biedt die plek waar je jezelf kunt zijn, tot rust kunt komen, je talenten kunt ontdekken
en benutten en helemaal tot bloei kunt komen. Lekker aan de slag in je eigen tempo en met je eigen talent.

Doe je mee?
We bespreken wat je leuk vindt om te doen, waar je talenten liggen, wat je zou willen leren en gaan aan de slag.
Er zijn verschillende mogelijkheden:

 • zaaien, poten, planten, oogsten, stekken en schoffelen
 • groenten, fruit en zaden schoonmaken, sorteren en klaar maken voor de verkoop
 • klussen (spullen voor op het terrein maken, repareren of spullen maken voor de verkoop)
 • knutselen (spullen voor op het terrein of voor de verkoop)
 • meehelpen met de verkoop
 • schoonmaken

En in de toekomst meehelpen met koffie en thee schenken op het terras.

Voor wie?
Voor volwassenen:

 • om werkritme op te doen en te re-integreren.
 • met een lichamelijke of verstandelijke beperking.
 • met psychische of psychiatrische problemen.
 • met niet aangeboren hersenletsel.
 • met lichte dementie.
 • die geconfronteerd worden met eenzaamheid.

Belangrijk:
Heb je Zorg In Natura (ZIN) dan kun je dit om laten zetten in een PGB bij het sociale wijkteam in je wijk.

Wanneer kun je terecht?
Maandag, woensdag en vrijdag van 10.00 tot 15.00 uur.
In de toekomst kun je elke dag bij ons terecht van 9.00 tot 16.00 uur.

Slecht weer?
Dan gaan we natuurlijk niet in de tuin werken. Tenzij je dat graag wil. Er zijn altijd klussen binnen te doen of onder een afdak.
Klussen, spullen maken om het terrein leuker te maken en spullen maken voor de verkoop. Dat kan het inrichten van de
opslagruimte zijn, een ideeënbus maken, vogelhuisjes ophangen, etc.
Binnenkort gaan we samen een tunnelkas bouwen. Verder zijn we bezig met zaden uitzoeken, hulpstukken maken om het
tuinieren makkelijker te maken, etc.

Neem contact op:
Je kunt je hier melden voor een info gesprek of een mail sturen naar info@demolenenk.nl