Statutaire naam: Stichting De Molenenk

(Is geen onderdeel van Villa Molenenk)

De Zorgtuin is een ANBI stichting.

Opgericht 20 oktober 2016.

Bezoekadres:

Overstichtlaan 1

7414AP Deventer

Telefoon: 06-28298243

Je kunt ons even alleen bellen via Whatsapp op bovenstaand nummer.

e-mail: info@demolenenk.nl

KvK: 67115330

RSIN: 856837544

IBAN: NL58RABO0313872775

Bestuur

Voorzitter: Hermien Put

Penningmeester: Mia Sluiseman

Secretaris: Saskia Hendrickx

Bestuurders krijgen geen enkele vergoeding.

Er wordt gewerkt met 100 procent vrijwilligers.

De coördinator begeleidt de deelnemers en vrijwilligers.

De coördinator krijgt een reiskostenvergoeding.


Doelstellingen

1. De stichting heeft ten doel:

  • Het behoud van de agro-biodiversiteit door het kweken en de verkoop van groenten, fruit, kruiden, bloemen, planten, paddenstoelen, biomassa, etc. met gebruik van biologisch uitgangsmateriaal en biologische mest en zonder gebruik te maken van kunstmest en chemische bestrijdingsmiddelen.
  • Mensen weer in contact brengen met de productie van voedsel, natuur, dieren en milieu.
  • Het bevorderen van participatie, werkervaring en scholing voor mensen met een beperking, vluchtelingen, uitkeringsgerechtigden, ouderen, vrijwilligers en buurtbewoners, door middel van dagbesteding, re-integratie en vrijwilligerswerk.
  • Ontmoetingsplek zijn voor Deventer en wijkvoorziening voor met name de wijken Borgele Platvoet, Keizerslanden, Voorstad en Zandweerd.
  • Het bestrijden van armoede, het geven van aandacht aan leefstijlverandering en het bevorderen van zelfrealisatie bij de doelgroepen.
  • Eventueel het houden van landbouwhuisdieren of recreatiedieren.
  • En verder alles wat met bovenstaande doelstellingen rechtstreeks of zijdelings verband houdt of bevorderend kan zijn, alles in de ruimste zin van het woord.

2. De stichting tracht dit doel te bereiken door: het initiëren en exploiteren van één of meer tuinderijen waar zorg (maatwerk, ontmoetingsplek en wijkvoorziening) geboden wordt in combinatie met educatieve en recreatieve activiteiten en zo mogelijk met een winkel en/of horeca gelegenheid.


Terugblikken, beleidsplannen, jaarverslagen